Nowomowa urzędasów, czyli bełkot wykształciuchów

Jak wiadomo część urzędników nudzi się niemiłosiernie w pracy. Ale aby wykazać, że są niezbędni wymyślają co rusz jakieś nowe rozporządzenia, okładają pismami urzędowymi  się się z innymi instytucjami, niczym parobki cepami. A ponieważ wielu z nich pokończyło Wyższe Szkoły Menadżerów Szaletów Dwupiętrowych w Kozim Zadzie, to i język ich pism jest jakby z zadu pochodził.

Dzisiaj znalazłem ciekawe pismo – obwieszczenie wojewody. Mam nadzieję, że rzeczywisty wojewoda nie czytał tego, co spłodził podległy mu urzędnik, bo byłby to już całkowity obciach, jak mówi młodzież. Zapewne ten urzędnik należy do tzw. grupy “młodych, wykształconych, z dużych miast”, czyli typowy elektorat pewnej miłościwie nam panującej partii.
Całe szczęście, że tacy osobnicy nie piszą instrukcji obsług urządzeń, ale mogliby się sprawdzić w pisaniu porad – jak meble metalowe wpływają na ocieplenie klimatu.

Aby nie być gołosłownym, przytoczę próbkę takiej nowomowy urzędasów.

Poniżej cytat tego obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 lutego 2010r.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz art. 38 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r. poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam że, w dniu 12.02.2010r. została wydana decyzja Nr DT/6/2010 w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji nr DT/13/2008 znak: WI/DT.EW.71112-72/2007-08 z dnia 02.04.2008r. w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne „Budowa autostrady płatnej A1 Nowe Marzy – Czerniewice odc. IV Lubicz – Czerniewice w km od 141+018 do km 151+900”

Znalazłem to pod tym adresem (adres aktualny w dniu pisania niniejszej notki)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bełkotliwa nowomowa - cytaty i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.